Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermeerderde opname van giftige stoften uit den verlamden darm. Het grootste gevaar der darmparalyse (-parese) is voor Lennander niet gelegen in het omhoogdringen van het diaphragma met belemmering van ademhaling en circulatie, maar in de snel optredende verandering van den darminhoud en van de darmwanden. De giftigheid van den darminhoud wordt vermeerderd en de darmwanden laten microben en toxische stoften gemakkelijk door. Het gevolg is dus vermeerderde algemeene intoxicatie door resorptie van een giftigen darminhoud, en tevens wordt van uit den verlamden darm nieuwe infectieuse en toxische massa naar de peritoneaalholte toegevoerd.

Een bewijs voor de vermeerderde opname van giftige stoffen uit het darmkanaal vinden we reeds in de voor peritonitis zoo karakteristieke sterke indicanurie.

Ik kan niet nalaten hier ten slotte nog in het bijzonder de aandacht te vestigen op een zeer interessante verhandeling van Hampeln (129), getiteld: „Ueber schwere Abdominalerscheinungen im Beginn einer Pneumonie oder Pleuritis", en wel, omdat ik in de hier beschreven ziektegevallen zulk een merkwaardige overeenkomst vond met wat het ziektebeeld der peritonitis volgens mijn opvatting te zien geeft, n. I. een innige samenwerking tusschen zenuwwerking en intoxicatie.

Bekend is reeds lang, dat de pneumonie bij kinderen vaak door koliekpijnen, braken en obstipatie vergezeld is. üok bij volwassenen wordt bij verschillende aandoeningen van long en pleura in sommige gevallen aanvankelijk alleen over den buik geklaagd. M i r a n d e (130) deelt in zijn dissertatie (Paris, 1900) eenige gevallen mede van lobaii e pneumonie, die gedurende de 3 of 4 eerste dagen

Sluiten