Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uterus normaal in 't bekken gelegen door een schok of stoot plotseling zou gaan prolabeeren, acht hij geheel onwaarschijnlijk, zoo niet onmogelijk ; wel bestaat volgens hem de mogelijkheid van het langzamerhand ontstaan van den prolapstoestand van een normaal gelegen uterus door ruimtebeperking in abdomine, hetzij door ovariaalof andere tumoren, hetzij door ascites.

ZiEGENSPECK beschouwt als de oorzaak van prolaps een verschil tusschen den intra-abdominalen en den atmospherischen druk, welk verschil voor hem al de prolapsverschijnselen verklaart.

Schatz zoekt de hoofdoorzaak in 't afscheuren van vagina en muskuleusen bekkenbodem bij den partus.

Winter erkent den partus als de meest voorkomende beginoorzaak, maar meent dan, dat niet het trekken van de prolabeerende vaginaalwanden den uterus meeneemt, maar meer de blaas, deze zou, door den in den voorsten vaginaalwand gelegen cystokele een trekking aan de cervix uitoefenen.

Treub maakt in zijn «Leerboek der Gynaecologie» een streng onderscheid tusschen den primairen en den secundairen uterusprolaps. De primaire is de minst voorkomende en in zijn ontstaan de minst duidelijke; alleen weet men dat van dezen vorm het voorstadium is de retro-

Sluiten