Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Veel verder zal men met deze therapie wel niet willen gaan en zeker niet zoo ver als de Amerikaansche anonymus door Emmett geciteerd, die vrouwen in knieelleboogsligging in een gepolsterde hangmat plaatste en daar gedurende 10 dagen in die houding liet vertoeven, terwijl hij de vagina opvulde met een sterk afkooksel van eikenbast, dat hij dagelijks ververschte.

Een methode, die eigentlijk meer mechanisch dan chemisch is, wil ik onder dit hoofd nog noemen, n.1. de massage van Thure Brandt, eene wier nut minstens twijfelachtig en wier nadeel door die langdurige, telkens herhaalde prikkeling der genitalia boven eiken twijfel verheven is. Küstner beweert werkelijk wel eens een blijvend succes te hebben gezien, maar alleen voor gevallen, waarin door perimetritis ontstane adhaesies de uterus in retroversi gefixeerd was en toen was begonnen te prolabeeren.

De tweede methode: het appliceeren van apparaten is zeker niet te versmaden en geeft in heel veel gevallen goede resultaten; vooral daar nog zoo veel patienten opzien tegen een chirurgisch ingrijpen, is het zeker zaak, deze mothode eerst ten minste te probeeren, alvorens naar het mes te grijpen. Een dergelijk apparaat moet natuurlijk de vaginaal wanden breed uitspannen en voldoende steun vinden op den slappen musc.

Sluiten