Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit voor heeft boven die van Simon, dat de wondfiguur hooger reikte en tot aan het perineum werd voortgezet, en dus een vergrooting van het perineum bereikt werd ; zijn wondfiguur was driehoekig, welke hij van bovenafaan hechtte. De kolporraphia posterior is op talrijke manieren gemodificeerd, Fritsch wilde door zijn figuur de vagina hooger vernauwen. Martin liet de columna rugarum post. staan ; Freund, Küstner e. a. snijden alleen likteekenweefsel weg, zeggend, dat het ongeoorloofd is huid weg te nemen.

De methoden van Bischoff, van Winckel en anderen hebben alleen betrekking op den vorm van de te aviveeren lap.

In de Augustus-afl. van het Amer. Journ. of obstetr. 1901 wil Sutton de cystokele, als hoofdoorzaak beschouwend van den prolaps, deze genezen door een operatie, die den voorsten vaginaalwand verlengt ; hij doet dit door een dwarse halvemaanvormige incisie onder de portio te maken met daaraan aansluitend twee sagittale sneden, zoodat er een driehoek ontstaat met de top naar den introitus gekeerd. Hierdoor ontstaat een verlenging van 27» tot 4 cM., wat volgens hem meestal voldoende is om zonder verdere fixatie, blaas en uterus op hun normale plaats te houden.

In het Centralbl. für Gyn. van 1903 komt een verhandeling voor over een nieuwe methode van

Sluiten