Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rieck; deze wilde de dikwerf voorkomende bezwaren van te dun slijmvlies en te nauwe vagina bij de kolporraphia wegnemen door de volgende methode. Hij maakt een snede in het midden van den voorsten vaginaalwand en prepareert de eene helft diep af, maakt de andere helft oppervlakkig wond en hecht nu, die twee helften zoo verschuivende, dat ze op elkaar komen te liggen, aan elkaar vast; evenzoo verricht hij de kolporraphia post. en tot slot de perineoraphie volgens Hegar. Is die verkleining tot op de helft niet voldoende, dan kan men eerst een ovaal stuk uit het midden excideeren! Volgens Rieck is in de 4 gevallen, die hij zoo behandeld heeft, het afgeprepareerde stuk met zijn achterzijde van bindweefsel uitstekend vergroeid met het wondgemaakte slijmvlies van het andere stuk.

Bij oude vrouwen maakt hij de blaas los, hecht die met haar peritoneum op den achterwand van den uterus en hecht nu den versmalden voorsten vaginaalwand tot over den fundus aan den uterus. Toch is de kolporraphia posterior niet voldoende, zoo ze niet samengaat met een uitgebreide perineoplastiek. Afstappend van de operaties der vagina, zijn we nu gekomen tot hen, die in hoofdzaak den uterus aangrijpen en dan begin ik met diegenen, die het op de portio gemunt hebben.

In analogie van zijn theorie omtrent het ontstaan

Sluiten