Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

termark uit Stockholm een andere methode van opereeren voor totalen of daaraangrenzenden prol. uteri. Het is hem opgevallen, dat het eigentlijke bandapparaat van den uterus niet is de ligamenta lata, ligamenta rotunda enz. maar het veel straffere parametrane en paravaginale bindweefsel; dit laatste bewerkt door zijn spanning dat de vagina dwars uitgespannen is, en daarin meent hij den wezentlijken steun van den uterus te zien. Zijn methode van opereeren is er dan ook op gericht, om dezen toestand wederom in het leven te roepen. Hij vangt zijn operatie aan met de amputatio colli, bestaat er een cystokele, dan laat hij daarop volgen een kolporraphia ant. bestaat er ook een rectokele, dan doet hij de kolpoperineoraphie, maar het eigentlijke wezen van zijn operatie is de amputatio colli met zijdelingsche kolporraphie. Hij laat de draden aan de nieuwe portio lang, beweegt daarmee eerst alles naar rechts, reseceert dan links op zijde een groot stuk vaginaalwand, laedeert met den vinger het daardoor bloot gekomen paravaginale bindweefsel en hecht alles met diepe hechtingen, daarna wordt rechts hetzelfde herhaald.

Met eenige oefening en wat voorzichtigheid kan men volgens Westermark de venenplexus daar volkomen onaangetast laten. Door het cicatricieele weefsel, dat door deze groote laesies optreedt,

Sluiten