Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook den achtersten vaginaalwand te bevestigen aan den voorsten uteruswand, was hier onnoodig, omdat de portio in dit geval zoo hoog stond, dat de weerstand van den bekkenbodem blijkbaar voldoende was, om den uterus in situ te houden.

In het Centralbl. für Gyn. 1900 geeft Fritsch zelf een beschrijving van de door hem overgenomen en iets gemodificeerde operatie van Freunu, welke deze hoofdzakelijk aanraadde als fisteloperatie.

Fritsch kwam hiertoe, omdat hij de extirpatio uteri, indien er geen indicatie voor was, als prolapsoperatie onvoldoende en te ingrijpend vond, terwijl ook de duur der operatie op de methode van F keund aanmerkelijk verkort werd. Van deze methode is de oude wijze van doen van Neugebauer en Le Fort als het ware een onderdeel; men hecht ook hier voorsten en achtersten vaginaalwand aan elkaar, maar tevens hecht men ze vast aan het corpus uteri. Zoo blijft dus zijdelingsch een weg open tot aan de portio voor het afvloeien der secreta. Natuurlijk is ook deze methode alleen toe te passen bij vrouwen, die het climacterium bereikt hebben en den coïtus niet meer uitoefenen. Bij de oorspronkelijke operatie van Freund was het noodig een nieuwe portio in de fundus te maken voor het afloopen der secreta.

Door E. Wertiieim is deze operatie dusdanig gewijzigd, dat hij den uterus slechts met den voorsten

Sluiten