Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaginaalwand verbond en niet met voorsten en achtersten, zooals Freund deed. Hierdoor blijft de vagina geschikt tot cohabitatie en kunnen de secreta op natuurlijke wijze afvloeien, terwijl hier dus ook geen nieuwe portio behoeft gemaakt te worden. Velen meenden en meenen nog, den prolaps te kunnen genezen door in hunne verschillende modi operationis op te nemen, het fixeeren van den uterus aan den buikwand. Küstner appliceerde eerst na zijn prolapsoperatie nog een pessarium, om den uterus in anteflexie te houden, op raad van Schultze ; daar het pessarium op den duur zijn cicatrices uitrekte, kwam hij er toe in zijn prolapsoperatie de ventrifixatie op te nemen en vermeldt daarvan slechts goede resultaten. Freund geeft in het Central 1)1. fiir Gyn. 1901 een complicatie aan van de ventrifixatie, die hij goedkeurt bij groote eventraties van de bekken-buikingewanden, nl. de fixatie van de flex. sigmoidea, die hij, door 2 appendices epiploicae rechts zijwaarts aan het peritoneum te hechten, als een soort diaphragma dwars over den bekkeningang spant.

In het Jahresbericht des Geb. u Gyn. 1902 staat vermeld dat Bishop in December als gewichtigste factor van den prolaps, de uitrekking van de ligamenta sacro-uterina aanzag; hij verricht nu de laparotomie, fixeert de cervix uteri aan het periost van den achtersten bekkenwand, ventrifixeert het

Sluiten