Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oplosbaar submuqueus pessarium te verkrijgen. Hij paste het toe in 4 gevallen, en in alle 4 met succes. In de zitting van Maart—-April 1902 der Gesellsch. f. Geb. te Leipzig (Centralbl. f. Gyn. 1902) sprak Pankow over eene patiente en demonstreerde deze, waarbij hij de vagina opgevuld had, na reiniging en bestrijken met glycerine, met paraffine (smeltpunt 47 a 48 C.) die juist begon vast te worden ; eerst werden de beide fornices en toen de geheele vagina opgevuld tot 3 cM. voor den introitus; na 1 uur bedrust ging de patiente naar huis, ze klaagde over niets en kon goed haar werk verrichten. Na 6 weken werd de paraffine weggenomen en bleek bij persen het prolabeeren sterk verminderd te zijn; nu werd opnieuw de vagina volgestopt. Hij beveelt deze methode aan bij oude patienten, die geen pessarium verdragen en van geen operatie weten willen.

Tot slot van dit hoofdstuk, wil ik in het kort nog even beschrijven, de kolporraphia ant., volgens Marshall Hall, et post. met perineoplastiek, volgens Heoar ; de operatie, zooals die door prof. Trf.uh bij totalen prolaps wordt uitgevoerd, welker uitkomsten het doel zijn van mijn onderzoek.

Na de gewone voorbereidende maatregelen, wordt zoo noodig aangevangen met de amputatio colli uteri; vervolgens wordt een ovaal stuk, volgens Marshall Hall uit den voorsten vaginaal-

Sluiten