Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Om het doel, in het vorige hoofdstuk genoemd, te bereiken, heb ik nagegaan de historiae morbi van alle, door prof. Treub in zijn kliniek van prolaps geopereerde patienten ; aanvangend met die, in het jaar 1887 te Leiden verricht, voortgaande met die, welke te Amsterdam zijn gebeurd en eindigende met die van 't jaar 1901. Zoodoende is dus de tijd tusschen mijn onderzoek en de 1.1. operatie minstens 3 jaar en 5 maanden, de meesten zijn dus veel langer geleden, zoodat ik wel mag aannemen, dat mijn statistiek niet gevleid is.

Ik geef een kort resumé van de ziektegeschiedenissen, omdat uit verschillende opmerkingen daarin soms, helaas niet altijd constant, aanwezig, diverse conclusies te trekken vallen.

Om niet overal hetzelfde te hoeven herhalen,

Sluiten