Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. A. N O. te N. L., oud 51 jaar. Multipara. Na de 20 bevalling is de verzakking begonnen. Ringen hielden niet. Beide vaginaalwanden prolabeeren. Een groot ovul. Nabothi zat aan de portio. Behalve de gewone operatie werd een excisie van de portio vagin. verricht.

Onderz. negatief; nasporingen vruchteloos.

6. M. E. W. te R., oud 24 jaar. Multipara. Na eene bevalling is 't begonnen. De uterus ligt in retroflexie. Beide vagin. wanden prolabeeren.

Onderzoek vruchteloos, pat. was niet meer te vinden.

7. W. R. wed. V. te 's Gr., oud 49 jaar. Multipara. Na een partus is het begonnen. Ringen houden niet meer. De beide vaginaalwanden prolabeeren; de portis vagin. uteri is sterk verlengd. De gewone operatie werd gecompliceerd door een collumamputatie.

Onderzoek. Pat. is geheel hersteld, ze kan elk werk goed verrichten ; ze heeft geene mictiestoornissen. Heeft geen partus meer doorgemaakt.

8. M. S. P. te E., oud 34 jaar. Multipara. Na de 30 bevalling is 't lijden begonnen. Ringen houden niet. De portio is verlengd, met erosies er op. De operatie wordt gecompliceerd met portio-

Sluiten