Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r

Onderzoek. Pat. is zeer nerveus, ze is zelfs een tijd in een gesticht daarvoor onder behandeling geweest. Beide vaginaalwanden prolabeeren sterk. Pat. heeft geen partus meer doorgemaakt. Ringen houden nu niet meer de boel in situ.

28. A. B. B. te P., oud 29 jaar. Multipara. Na eerste partus is 't begonnen. Alleen prolaps van achtersten vaginaalwand. Uterus lag in antellexie. Alleen kolpor. post. en perineoraphie volgens Hegar verricht.

Onderzoek. Pat. is recidiefvrij, heeft nooit meer medische hulp noodig gehad daarvoor. Er bestaan o-eene bezwaren bij de cohabitatie. Ze heeft eenmaal een partus doorgemaakt. Pat. is totaal genezen.

29. B. K. H. te R., oud 29 jaar. Multipara. Na eerste bevalling is het begonnen. Totaalprolaps van voorsten vaginaalwand. Uterus in anteflexie.

Onderzoek. Nadat pat. 2 partus heeft doorgemaakt, is direct na den tweeden partus recidief ingetreden ; slechts bij persen en in opgerichte houding prolabeert de achterste vaginaalwand een weinig. Veel last heeft pat. er niet van.

30. E. V. Y. te D., oud 53 jaar. Multipara. Voorste vaginaalwand prolabeert sterk, er is cystokele, de uterus ligt in anteflexie.

Sluiten