Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onderzoek. Patiente is 8 jaar recidiefvrij gebleven, tegelijk dat ze last kreeg van een symptomencomplex, dat zich als diabetes mellitus ontpopte, kreeg ze na hard werken een recidief, de voorste vaginaalwand prolabeert iets. Partus maakte pat. niet meer door.

31. L. W. te R., oud 19 jaar. Nullipara. Prolaps van voorsten vaginaalwand met cystokele. Uterus lag in anteflexie.

Onderzoek negatief, pat. was niet na te sporen.

32. M. v. L. wed. E. te B., oud 45 jaar. Multipara. Na den partus is het begonnen. Prolaps van voorsten en achtersten vaginaalwand met ulcus op de portio ; en 't corpus uteri in retroflexie. Ook wordt portio amputatie gedaan.

Onderzoek negatief, pat. is niet te vinden.

33. Th. v. D. B. te Z., oud 42 jaar. Multipara. Na den 30 partus is de verzakking begonnen. Prolaps van beide vaginaalwanden; ectropion van het slijmvlies van den cervix. Uterus in anteflexie.

Onderzoek resultaatloos, geene inlichtingen kunnen krijgen.

34. J. H. v. R. te K., oud 48 jaar. Multipara. Na 2" partus is t lijden begonnen; prolaps van

Sluiten