Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den laatsten tijd niet meer. Er bleek een totaalprolaps van uterus en vagina te zijn

Onderzoek. Pat. is recidiefvrij ; zij heeft na de operatie geen partus meer doorgemaakt. Mictiestoornissen zijn er niet. Ze voelt zich wel zwak maar van de verzakking zelve heeft zij nooit meer last gehad.

65. M.S. wed. H. teA., oud 53 jaar. Multipara. Klaagt sinds eersten partus over verzakking d. i. reeds 19 jaar. Er was inversie van den achtersten vaginaalwand metrectokele. Perineoplastiek volgens Doleris werd verricht.

Onderzoek. Pat. is totaal genezen, ook bij lang staan of werken bemerkt ze geen spoor meer van verzakking; is na de operatie daarvoor nooit meer onder behandeling geweest, draagt geen ring. Heeft geen partus doorgemaakt.

1897.

66. H. B. te A., oud 21 jaar. Multipara. Klaagt sinds 1 jaar na hare bevalling over verzakking ; ringen houden niet. Er werd gevonden prolaps van de vaginaalwanden met beginnenden prolaps van den uterus. De operatie werd door een assistent verricht.

Onderzoek. Ondanks 2 partus niet t minste recidief; slechts een moe gevoel na lang staan of

Sluiten