Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6g. v. S. te A., oud 38 jaar. Nullipara. Klaagt sinds 18 jaar over eene verzakking -, moest sinds ii jaar een ring dragen, die den laatsten tijd pijn doet, ook heeft ze sinds kort dysurie. Er bleek te zijn een totaalprolaps van uterus en vagina.

Onderzoek. Pat. is niet meer na te gaan.

70. Wed. v. d. B. te A., oud 53 jaar. Multipara. Heeft sinds 26 jaar eene verzakking na een partus ontstaan; klaagt over dysurie en pijn door de ring. Er was een totaalprolaps van uterus en vagina.

Onderzoek Pat is genezen, kan lang staan en zwaar werk verrichten. Behoeft geen ring te dragen, heeft ook geen medische hulp meer daarvoor noodig gehad. Pat. heeft geen partus doorgemaakt ; klaagt wel wat over incontenentia urinae.

71. A. S. B. te A., oud 55 jaar. Multipara. Heeft sinds 4 jaar de verzakking, ringen houden niet Er was een totaalprolaps van uterus en vagina.

Onderzoek. Pat. is genezen, er is geen spoor van verzakking meer ; ze kan werken ; heeft geene mictiestoornissen en is nooit er meer voor onder behandeling geweest en behoeft absoluut geen ring te dragen.

72. C. C. B. te A., oud 47 jaar. Er werd gevonden een totaalprolaps van uterus en vagina

Sluiten