Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82. T. d. V. te K., oud 34 jaar. Multipara Sinds 3 jaar heeft pat. den prolaps, na een partus is het begonnen. Er was totale inversio vaginae. De uterus lag in anteflexie.

Onderzoek. Pat. is volkomen genezen, heeft geen enkel bezwaar meer bij loopen of staan. Is nooit meer voor prolaps in behandeling geweest en draagt geen pessarium. Heeft nog eenmaal een partus doorgemaakt, die normaal verloopen is en geen recidief veroorzaakt heeft.

83. E. V. M. te A., oud 52 jaar. Multipara. Voor 16 jaar is de verzakking begonnen, ringen houden het niet meer tegen. Er was eene totale inversie der beide vaginaalwanden terwijl de uterus in anteflexie lag. De operatie werd door een assistent verricht.

Onderzoek. Pat. is genezen vertoont geen spoor van prolaps ook niet na lang staan of werken. Is nooit meer behandeld daarvoor, behoeft geen ring te dragen ; heeft geene mictiestoornissen; geen partus doorgemaakt.

84. A. K. S. te A., oud 71 jaar. Multipara. Sinds 20 jaar heeft pat. hare verzakking. Er werd gevonden een totaalprolaps met twee ulceraties op de vaginaalwanden en portio met cystokele. Voor twee maanden was ze geopereerd volgens

Sluiten