Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1898

87. N. J. L. te A., oud 48 jaar. Multipara. Voor 18 jaar is de verzakking begonnen ; ringen houden nu heelemaal niet meer. De vaginaalwanden waren totaal geprolabeerd, de uterus was gedescendeerd, lag in anteflexie; er was bovendien eene groote rectokele.

Onderzoek. Pat. is genezen ; kan zwaar werk verrichten, lang staan en loopen zonder 't minste bezwaar; is nooit meer onder behandeling ervoor geweest, draagt geen ring. Heeft geen partus doorgemaakt.

88. E. D. H. te A., oud 43 jaar. Multipara. Pat. heeft sinds 21 jaar de verzakking, ciie begonnen is na een partus. De geheele voorste

vaginaalwand hing buiten de vulva, de uterus lag Ö 0

in anteflexie; er was groote cystokele.

Onderzoek nihil; nasporingen vruchteloos.

89. H S. H. te A., oud 51 jaar. Multipara. Begonnen is de prolaps na een partus, 13 jaar geleden. De voorste en achterste vaginaalwand prolabeeren, terwijl de uterus in retroversie eveneens geprolabeerd ligt.

Onderzoek nihil; nasporingen vruchteloos.

90. A. v. K. B. te A., oud 25 jaar. Multipara. Sinds 7 jaar in aansluiting aan een partus heeft

Sluiten