Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ringen hielden het niet tegen. De vagina bleek totaal geinverteerd, de uterus lag in anteflexie. Er werd verricht de kolpor. ant. volgens Marshall Hall, de kolpor. post. volgens Fritsch en perineoraphie volgens He(;ar.

Onderzoek. Pat. is vrij van recidief en kan alles weer gewoon doen, heeft geen behandeling en geen ring meer noodig gehad. Heeft geen partus doorgemaakt.

1899.

104. H. V. W. te A., oud 49 jaar. Multipara. De verzakking bestaat 18 jaar en is na een partus ontstaan, ringen helpen niet meer. De beide vaginaalwanden waren totaal geinverteerd, de cervix was dun en lang, de uterus lag in retroversie.

Onderzoek. Pat. is recidiefvrij, is na de operatie enorm nerveus geworden. De cohabitatie is wat pijnlijk; partus heeft ze niet meer doorgemaakt. Medische hulp is niet meer noodig geweest, evenmin het dragen van een ring.

105. C. W. te Z., oud 46jaar. Voor4maanden

was pat. geopereerd, vermoedelijk alleen eene

perineoplastiek, 2 maanden later recidief door

zwaar werk. Totaalprolaps vol ulceraties; pessaria

hielden niet; er is toen verricht vaginale uterus-

6

Sluiten