Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alleen is er een lichte prolaps van den voorsten vaginaalwand, volgens pat. is de verzakking lang niet zoo g oot als vroeger, 't Recidief is langzaam gekotnen, zonder dit pat. een partus heeft door gemaakt

121. M. v. d. M. v. T. te A., oud 46 jaar. Multipara Sinds 17 jaar heeft pat. den prolaps, ze droeg steeds een doek, maar voor 3 dagen kon ze de verzakking met die doek niet meer tegenhouden. De beide vaginaalvvanden hingen als een groote tumor buiten de vulva daarin was de geheele blaas opgenomen. 12 Febr. werd de uterus geëxstirpeerd langs vaginalen weg en ruim 2 maanden later werd de gewone plastische operatie verricht.

Onderzoek. Pat. is totaal genezen, kan haar werk verrichten, heeft geen partus meer doorgemaakt, draagt geen ring, heeft geen medische hulp meer noodig gehad.

122. S. M. S. te A., oud 39 jaar. Multipara. Voor 6 jaar in de laatste graviditeit is de verzakking begonnen; ringen houden nu niet meer. Er was een prolaps van beide vaginaalwanden.

Onderzoek. Pat. is recidiefvrij Bij moeielijke defaecatie meent ze wel eens wat te voelen, anders is ze geheel als voor hare ziekte; ring is onnoodig. Pat. heeft geen partus meer doorgemaakt.

Sluiten