Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vroeger lijden. Perineum is hoog, vagina nauw; zelfs bij persen geen spoor van prolaps. Ze heeft geen partus meer doorgemaakt. Draagt op eigen initiatief een pessarium; wat de huismedicus als onnoodig afkeurt.

126. A. v. d. R. D. te A., oud 58 jaar. Multipara. Pat. heeft reeds 35 jaar hare verzakking; 't is ontstaan na eene bevalling. Er is een prolaps van beide vaginaalwanden met cystokele de cervix is verlengd en de uteris ligt in retroversie.

Onderzoek. Pat. beweert bij 't werken nog wat zakkerig gevoel te hebben, er komt echter niets, uit; door bijzondere redenen heb ik geen persoonlijk onderzoek in kunnen stellen. Ze heeft geen partus doorgemaakt. Behoeft geen ring te dragen en voelt geene behoefte aan medische hulp ; is veel beter dan vóór de operatie.

127. d. K. K. te A., oud 38 jaar. Multipara. Sinds 3 jaar bestaat de verzakking, die nu een partus begonnen is. Ring doet pijn. Er was een prolaps van den voorsten vaginaalwand met sterke verlenging van de cervix. De uterus lag in retroflexie. De operatie werd gecombineerd met eene portio amputatie.

Onderzoek. Pat. heeft niet 't minste recidief ook niet bij lang staan en werken, is nooit meer onder

Sluiten