Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

In het geheel heb ik dus nu gekregen een totaal van 145 gevallen verdeeld over een reeks van 15 jaren, waarvan het tijdsverloop tusschen operatie en onderzoek afwisselt van 18Ó tot 3A jaar. Van deze 145 patienten waren er slechts 5, waarvan niet vermeld stond, of ze partus hadden doorgemaakt, ja dan neen, er blijven dus over 140, waarvan ik dit wel gevonden heb. Onder deze 140 nu zijn 132 multiparae en 8 nulliparae, want geval 111 mag ik ondanks de anamnese zeker wel tot de eerste groep rekenen, dat is dus 94^7 0/° multiparae en 55/7 % nulliparae. Deze getallen bewijzen mijns inziens voldoende den enormen invloed, dien de baring op het ontstaan van prolaps uitoefent en de groote prophylactische waarde, die eene goede verzorging van de puerpera heeft. Winter (Abhandelungcn der Frauenheilk. u. Geburtsh. 1904) krijgt uit den Koningsberger Kliniek een nog

Sluiten