Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooger percentage, n.1. 97'ƒ2% multiparae en 2-/2 °/o nulliparae. Terwijl van zijne patienten 32 7o een andere oorzaak aangaven, als het kraambed, vind ik slechts 10,9% der multiparae, die den partus niet beschuldigden als oorzaak van hun lijden. Nu zeggen deze laatste cijfers niet heel veel, daar het begin van den prolaps en het bemerken van den kwaal door de patiente absoluut niet behoeven samen te vallen en vandaar ook, dat deze cijfers zoo uiteenloopen.

De gevallen waar eene werkelijk flinke vergrooting van het collum uteri bestond en waar alleen om deze reden tot eene amputatio colli moest worden overgegaan, zijn ook niet vele n.1. slechts 13,8 "/o, dus lang geen overgroote meerderheid, zooals Huguier beweerde en zeker een veel te gering aantal, om dit feit als dè oorzaak van den prolaps te beschouwen, zooals hij deed. Van die 20 portioamputaties zijn er 14 de eerste 8 jaren gedaan, verdeeld over 45 operaties; de laatste 7 jaren zijn er verdeeld over 100 operaties slechts 6 verricht. Door persoonlijke navraag vernam ik van Prof. Treub, dat hij in 't begin gehandeld had geleid door de literatuur, maar dat hij door de ervaring daar geheel van terug gekomen was en 't nu slechts in enkele gevallen noodig oordeelt, de amputatio te verrichten.

Wat verder de meening van Küstner, omtrent

Sluiten