Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het eene geval waar alleen kolporraphia anter. volgens Marshall Hall gedaan was, trad een recidief op na het doormaken van 2 partus, vrij kort na elkaar.

Twee patienten waar alleen de kolpoperineoplastiek volgens Hegar zonder kolporraphia anterior verricht was, daarvan kreeg de een vrij spoedig recidief, de ander is geheel genezen en heeft zelfs nog een partus met forcipaal ingrijpen doorgemaakt ; dus eene verhouding van 50 %.

Wat is nu de ervaring van anderen omtrent deze methoden; slechts 2 statistieken heb ik kunnen vinden.

1. Coiin. (Schróder, Berlijn 1880); deze vermeld ettelijke gevallen na informatie per brief, wat mijns inziens absoluut geene waarde heeft, slechts naar 47 patienten heeft hij lege artis kunnen informeeren, daarvan zijn 34 zonder recidief dus 56,6 l« en 13 met recidief; slechts 2 patienten onder die 34 hadden later nog een partus doorgemaakt, bovendien was de rnax. tijd slechts 5 en de min. tijd 3'4 jaar ; voorzeker dus een bijna even ongunstig resultaat als het onze.

2. Theilhaber (Privatkrankenanstalt München 1900); deze heeft van 14 patienten, die hijzelf of tenminste een medicus later onderzocht heeft, 13 recidiefvrij gevonden ; schijnbaar een veel beter resultaat, dat echter vrijwe zijne waarde verliest,

Sluiten