Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en omdat ik vrouwen heb ontmoet, die na 6, 7 ééne zelfs na 8 jaar pas recidief gekregen heeft, zonder dat er sprake van een partus was. hn het is juist die tijdskwestie, die maakt, dat vele van de door mij geciteerde of nog te citeeren statistieken schijnbaar beter zijn, dan de mijne; en dat is eene zaak, die ik hier nog eens duidelijk op den voorgrond wil stellen, opdat die bij het vergelijken der diverse resultaten niet uit het oog moge verloren worden.

Sonntag, {Kliniek Hcgar Frcibnrg iSSg), krijgt van 31 gevallen 30 genezingen, dat is dus 96,7 % een veel mooier resultaat, maar het tijdsverloop is slechts van 1 tot 6 jaar ; tel ik op de gevallen van de jaren '99, 1900 en 1901 en krijg dan dus als tijdsverloop 3 tot 6 jaar, dan rijst het percentage direct tot 82,6 '/■> en juist dat tijdsverloop van die eerste drie jaren maken schijnbaar de statistiek zoo goed, zoodat alles bij elkaar genomen voor een vergelijken zeker niet behoeft gevreesd te worden.

Kieme, (Klieniek Kaltenbach Hcllle 1&95), krijgt van 59 gevallen een 66 % als genezen, terwijl hij zelfs geen tijd noemt: dit is dus een veel ongunstiger resultaat.

Von Herff, {Kliniek Fehlung—Halle 1S95), krijgt van een aantal van 86 slechts 34,3 % absoluut goed en 73,4 7° relatief goed met een tijdsverloop

Sluiten