Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruikelijke methoden, vind ik, dat slechts Middeldorpf een tijd heeft genomen, die vergeleken kan worden met dien van mijn onderzoek en dat hij en bij zijne plastische operaties en bij zijne ventrifixuur en bij zijne exstirpatio uteri een duidelijk minder gunstig resultaat krijgt en dat Westermark Hoiil, Bucura en Hager, die betere resultaten krijgen een tijdsverloop namen, dat dien beteren uitslag volkomen verklaart, zoodat die zeker niet aan den modus operationis mag worden toegeschreven.

Tot slot veroorloof ik mij nog twee opmerkingen die ik voor mijzelf gemaakt heb onder de gesprekken met de patienten en bij het lezen van de informaties van de collega's.

In de eerste plaats heeft het mij getroffen, dat er nog al eens gevallen voorkomen, waar de vrouw klaagt over pijn bij de cohabitatie en meer dan eene was er zelfs bij, voor wie de coitus totaal onmogelijk was geworden; omstandigheden waarmee mijns inziens de operateur wel eenigszins rekening dient te houden, zoodat hij de nieuwe vagina niet al te nauw moet maken.

En in de tweede plaats trok het mijne aandacht, dat tamelijk veel patienten een zeer neurasthenischen indruk maakten en vele daarvan ook aangaven, na de operatie zoo zenuwachtig te zijn geworden.

Sluiten