Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schouwing, dan rest ons, in groote trekken den werkkring aan te geven van de Chancery Division en van de King's Bench Division.

Laatstgenoemd hof is ouder in oorsprong dan de Chancery. De Kings Bench heeft zich afgescheiden van de Aula of Curia Regis. Dit lichaam heeft aan meerdere rechts-colleges het aanzijn gegeven, die langzamerhand een vrijwel parallel loopende rechtsmacht uitoefenden : het „Court of Common pleas", het „Court of King's Bench" en het „Court of Exchequer". Ik wil hier niet omtrent den oorsprong, de geschiedenis en de rechtsmacht van ieder dier hoven in bizonderheden treden. Daarvoor kan ik verwijzen naar Stephen. Commentaries on the laws of England. 13e uitg. 1899. III. Book V. Chapter II—IV. blz. 298—393; Indermaur. Manual of the practice of the Supreme Court of Judicature in the King's Bench and Chancery Division; Holdsworth. History of English Law. I. 1903.

Door deze colleges nu werd niet voldoende in de behoefte aan recht in den hoogeren zin des woords voorzien. Evenals in het Romeinsche recht naast de leges opkwam het jus praetorium, zoo ontstond in Engeland naast de Common Law de Equity. De persoon, die hier des praetors plaats vervulde, was de Kanselier des Konings. Langzamerhand heeft zich door zijn uitspraken de Equity ontwikkeld, waardoor hij het strenge recht verboog in de richting van de goede trouw en

limitation of liability. seamen's wages.

masler's wages and disbursements.

damage to cargo.

co-ownership.

Sluiten