Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Division en de Exchequer Division vcrcenigd tot één afdeeling: The Queen's Bench Division >).

Ondanks al die wijzigingen en samensmeltingen, ondanks de Judicature-Acts, is de competentie van de verschillende deelen van het High Court grootendeels dezelfde gebleven. Speciaal voor King's Bench Division, Common Pleas Division en Exchequer Division werd bij sectie 34 van de Judicature Act van 1873 de bestaande competentie gehandhaafd. Aan de Chancery Division echter kent deze sectie in hoofdzaak bepaalde rechtsgeschillen ter behandeling toe2).

Streng schijnt het met de competentie niet genomen te worden, want sectie 11 geeft feitelijk aan eischer te beslissen, bij welke afdeeling hij zijn vordering zal aanhangig maken. Echter heeft de rechter de bevoegdheid de overbrenging der zaak naar de competente afdeeling te bevelen, waarbij alle reeds genomen maatregelen en beschikkingen hun kracht behouden.

') I)e bevoegdheid hiertoe ontleende de kroon aan sectie 32. Judicature Act van 1873.

*) All causes and matters for any of the following purposes:

The administration of the estates of deceased persons ;

The dissolution of partnerships or the taking of partnerships or other accounts;

The redemption or foreclosure of mortgages;

The raising ot portions, or other charges on land ;

The sale and distribution of the proceeds ot property subject to any lien or charge;

The execution of trusts, charitable or private;

The rectification, or setting aside, or cancellation of deeds or other written instruments;

The specific performance of contracts between vendors and purchasers of real estates, including contracts for leases;

The partition or sale of real estates;

The wardship of infants and the care of infants' estates.

Sluiten