Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meld in de dagvaarding, benevens interessen en proceskosten.

In de tweede plaats is van gewicht Order XIII. rule 5. „where the writ is indorsed with a claim for detention of goods and pecuniary damages, or either of them." Hier kan de zaak niet terstond met eindvonnis afloopen. Vastgesteld moet worden de waarde van de goederen, of de omvang van ongeliquideerde schade (b.v. ingeval van beleediging). De meest gebruikelijke weg is hier: interlocutoir vonnis, dat het aan eischer toe te wijzen bedag zal worden vastgesteld door een jury of door een „official referee" ') 2).

In de derde plaats, waar de actie is ingesteld ter terugverkrijging van land, is eischer gerechtigd tot vonnis, dat de persoon, wiens titel in de dagvaarding vermeld 'is, bezit van het land zal verkrijgen (Order 13. rule 8). Hier dus wederom eindvonnis.

In verband met rule 8 moeten wij vermelden rule 9, waarin het geval behandeld wordt, dat bij dagvaarding bovendien werden geëischt „mesne profits s),

') Zie Indermaur. Manual of practice. 7e dr. 1897. blz. 62/63; Blake Odgers. blz. B/6.

») De „official referees" zijn rechterlijke ambtenaren, die vorderingen behandelen, die zich minder goed leenen tot trial voor een gewonen rechter van het High Court, speciaal rekeningprocedures.

s) Rawson and RemNANT. The Pocket Law Lexicon. 1893. Action of mesne profits: an action ol trespass brought to recover profits derived from land whilst the possession has been improperly withheld. „Trespass" in engeren zin is iedere onrechtmatige betreding van den grond van een ander. Zie ook Indermaur. Principles of the Common law. bh. 324—333. Hier in den noot wordt onder „trespass" vooral verstaan „unlawful holding over".

Sluiten