Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men tot den trial zal komen. De betrekkelijke bepaling

is Order XXX. rule 2 :

„Upon the hearing of the summons the court or a judge shall, so far as practicable, make such order as may be just wich respect to all the interlocutory proceedings to be taken in the action before the trial, and as to the costs thereof, and more particularly with respect to the following matters : pleading »), particulars 4), admissions s), discovery *), interrogatories '), commissions 8), examination of witnesses, place and

mode of trial ..

Deze rule geeft wel voorbeelden van wat er al zoo behandeld kan worden op de summons for directions, maar put daarmee de stof niet uit.

De verschijning voor den master wordt verkregen

') N. B.: „pleading" is het opstellen van een conclusie, niet het pleiten.

') Het geven van nadere bizonderheden aangaande feiten, gesteld in een conclusie.

*) Erkenningen.

<) Ontdekking nl. van bepaalde documenten, die zich in handen der tegenpartij bevinden, ja zelfs van alle documenten, betreffende het geschil of eenig punt ervan. Hier wordt dus alleen gevraagd en verkregen een beëedigde verklaring van de tegenpartij, dat die en die stukken in haar bezit zijn. „Production en „inspection" hebben plaats, waar een of meer bepaalde documenten ter inzage gereed gelegd en door hem die productie gevraagd heeft, gelezen worden, zoo noodig gepaard gaande met het nemen van afschrift. Naar een regel, bijna zonder uitzondering, is de plaats van productie en inspectie het kantoor van den procureur, die produceert. Zie Annual Practice ad Order XXXI. rule 14. Place of Production.

») In de verte beantwoordende aan ons verhoor op vraagpunten, te behandelen in ons derde hoofdstuk.

«) „Commission" is de opdracht van den rechter, aan een of ander persoon, om een of meer getuigen te hooren buiten den trial.

Sluiten