Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is echter mogelijk, dat gedaagde, door affidavit, door mondeling getuigenis (by his own viva voce evidence) of anderszins, aannemelijk maakt, dat hij een goede verdediging heeft. Dan wordt het proces op de gewone wijze voortgezet, en de rechter (master) kan geheel handelen, alsof hij stond voor een summons for directions (Order XIV. rule 8a. Blake Odgers. blz. 06).

Ongewoon is de hanteering van Order XIV absoluut niet. Slaat men de gerechtelijke statistieken na, dan ziet men, hoe veelvuldig van dezen bizonderen rechtsweg gebruik gemaakt wordt. Ik geef hier het volgende lijstje, overgenomen uit de Judicial Statistics. England and Wales. 1902. Part II. Civil Judicial Statistics, edited by Sir John Macdonell. 1904:

Years.

Summonses under Judgments signed Order XIV. under Order XIV.

Central office.

District Registries.

Total.

Central Office.

District Registries.

Total.

1903 11.933 — — 5.662 — j —

1902 11.647 2.766 14.413 5.574 1.269 6.843

1901 11.842 3.022 14.864 j 5.682 1.370 7.052

1900 12.078 2.820 14.898 5.968 1.296 7.264

1899 11.873 2.690 14.563 5.792 1.175 j 6.957

Sluiten