Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht bewijs op een bepaald punt te vorderen, of vatten de werking der bekentenis op als een vaststelling van de grenzen tusschen het betwiste en onbetwiste gedeelte der wederzijdsche beweringen. Het best zie ik deze laatste theorie belichaamd in de woorden van von Sa\ igny1). „Bekenntnisz ist nicht so wie jedes wahre Beweismittel ein Motiv für den Richter so oder anders zu sprechen, sondern eine Feststellung der Gegenstande, worüber er sich des eigenen Urtheils zu enthalten hat, weil sie nicht zu dem unter den Parteien streitigen Gebiet

von Behauptungen gehören".

Onder de uitleggers van naam van den Code Napoléon noem ik Zachariae3) als aanhanger van Savigny's leer. „Es gibt zwei Falie, in welchen derjenige, welcher eine gewisse Thatsache für sich anführt, dennoch den Beweis dieser Thatsache nicht zu führen braucht. Der eine Fall ist der, wenn für die Thatsache eine gesetzliche Vermuthung spricht; der andere Fall ist der, wenn sich der, welcher die Thatsache anführt, auf das Gestandniss der Gegenpartei berufen kann". Zie ook aang. boekd. blz. 567 en de in noot 5 aldaar aangegeven literatuur.

Evenmin willen Aubry en Raus) iets van de bewijsmiddel-natuur van de bekentenis weten: „II est contraire a la logique de ne voir dans 1'aveu qu' un simple moyen de preuve. En eflfet, 1'aveu emportant une présomption légale de la vérité du fait avoué, a pour conséquence de dispenser de toute preuve celui qui 1'invoque,

i) System des heutigen Römischen Rechts. VII. blz. 16.

») Handbuch des französischen Civilrechts. 6e uitg. IV. blz. 512.

.) luidens noot 29 in dl. VIII blz. 149/160 van hun Cours de droit civil francais (4e druk).

Sluiten