Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trachten te rechtvaardigen, hiermee is niet bewezen (wat ook allerminst in mijn bedoeling lag), dat bekentenis valt onder de begrippen bewijs en bewijsmiddelen. Ik brak slechts een lans voor de formeele werking van de erkenning. Vinden wij deze ook bij den decisoiren en suppletoiren eed en bij de authentieke akte, ik antwoord hierop, dat ik deze beide eeden niet als bewijsmiddelen in bescherming wil nemen, en dat bij de authentieke akte zeer degelijke gronden voor de formeele bewijskracht pleiten. Trouwens, het tegenbewijs is in het laatste geval niet geheel uitgesloten.

De Engelsche schrijvers hebben zich met den aard der erkenning nooit het hoofd gebroken. Zij houden zich weinig bezig met abstracte bespiegelingen. Evenmin als het materieele recht is het proces door hen ooit diep wetenschappelijk behandeld. Overdreven theoretiseeren op juridisch gebied schijnt meer de kwaal van het vasteland geweest te zijn. Wat nu betreft de bekentenis, men ziet in Engeland in haar geen bewijsmiddel. Het begrip daarvan is naar Engelsch recht zeer beperkt. In geval van bekentenis komt daar geen bewijs te pas1). Zoo zegt Phipson op blz. 14 van zijn Law of Evidence. 3e druk 1902:

„No evidence is required of matters which are . . . admitted for the purposes of the trial . . . Admissions for the purpose of dispensing with proof at the trial may be made ... in civil cases by the pleadings which, subject to the exceptions cited infra, are conclusive and exclude evidence of the admitted matter at the trial".

') Precies als ook in het geval der notoriëteit.

Sluiten