Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gation is made along with divers circumstances, it shall not be sufficiënt to deny it along with those circumstances"; een enkel niet zou onverklaard laten, waarop speciaal de ontkenning slaat. Op de bewering, „the plaintiff has served the defendant as a hired servant from March 25th. 1896 to June 24th. 1897 at Epsom in the County of Surrey" kan gedaagde niet volstaan met te antwoorden: „The plaintiff did not serve the defendant as a hired servant from March 25th. 1896 to June 24th. 1897, at Epsom, in the County of Surrey. Terwijl de conclusies juist dienen om de „points in issue" tot een minimum te beperken en duidelijk omlijnd voorop te stellen, zou hier van dat alles niets komen. Het bewijs van alle omstandigheden zou op de schouders van den eischer blijven rusten. Het doel, beoogd met conclusies, voert er toe gedaagde te dwingen tot een helder antwoord. Juist ter wille van dat doel moet de pleader precies aangeven, met welke „deeltjes" in het beweren der tegenpartij hij het niet eens is. Al ligt nu in den regel de hoofdgedachte, het belangrijkste „deeltje" in het werkwoord, het kan anders zijn. Is de taak van den pleader als door mij ontwikkeld naar rules 17 en 19, vrijwel destructief, in beide bepalingen, bizonderlijk in den aanhef van de laatste, ligt mede een gedachte aan opbouwen. Laatstgenoemde rule geeft zelf het voorbeeld van de geldsom. In verband hiermee staan de woorden van Jessel, Master of the Rolls, in Thorp v. Holdswerth (3 Ch. D. 637):

„The defendant is bound to deny that any agreement or any terms of arrangement were ever come to, if that is what he means; if he does not mean that, he should say that there were no terms of arran-

Sluiten