Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderscheidene oorzaken, waaruit onderscheidene vorderingen voortspruiten.

De mogelijkheid van dergelijke vereeniging werd o. a. aangenomen in het vonnis der Arrond. Rechtbank te 's Hertogenbosch van 20 Mei 1904 (W. 8120), waar eischeresse haar vordering deed steunen „op een van ouds bestaand servituut van weg, althans op het feit, dat de weg over gedaagdes erf was een gemeene buurweg, in ieder geval op het bestaan van dien weg als noodweg ten behoeve van het erf van (eischeres)".

Op één punt valt in deze materie nog te wijzen. De pleader moet hier groote duidelijkheid betrachten. De tegenpartij moet precies kunnen zien, welke verschillende pijlen de man „van de dubbele tong" op zijn boog heeft'). Indien de pleader dit niet doet, dan eerst loopt hij gevaar van onaangenaamheden op den trial of van reeds vóór dat tijdstip door een verzoek van de tegenpartij krachtens Order XIX. rule 272) lastig te worden gevallen.

IV. Objection in point of law. Totdusver hebben wij onze aandacht uitsluitend gewijd aan den feitelijken inhoud van de Engelsche conclusies. In den regel zal het daarbij blijven. Het is echter ook ginds te lande mogelijk, dat reeds in de conclusies een rechtspunt ge-

') Annual Practice ad Order XIX. rule 4. whenever . . . alternative cases are alleged, the facts belonging to them respectively ought not to be mixed up, but should be stated separately, so as to show on what facts eachjalternative relief is claimed.

») Order XIX, rule 27. The Court or a Judge may at any stage of the proceedings order to be struck out or amended aiiy matter in any indorsement or pleading which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the action; and may in any such case, if they or he shall think fit, order the costs of the application to be paid as between solicitor and cliënt.

Sluiten