Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moveerd wordt. Dit geschiedt in dezen vorm, dat de pleader stelt, dat de laatste conclusie geen voldoenden grond van aanval, verdediging of repliek inhoudt; een bespreking van het rechtspunt heeft in de conclusies nooit plaats. Staat de rechter behandeling van objection in point of law vóór den trial toe, dan wordt over het een of andere rechtspunt gedebatteerd in een afzonderlijke zitting.

De Engelschen hebben niet de gewoonte, in de pleadings rechtspunten te moveeren. Hun conclusies dienen speciaal tot een korte uiteenzetting van de feiten, waarover de strijd zal loopen. Eventueele rechtsbeschouwingen bewaart men in den regel tot den trial. Anders handelen is echter niet verboden, zelfs uitdrukkelijk voorzien in Order XXV, rule 2:

„Any party shall be entitled to raise by his pleading any point of law, and any point of law so raised shall be disposed of by the Judge who tries the cause at or after the trial, provided that by consent of the parties, or by order of the Court or a Judge on the application of either, the same may be set down for hearing and disposed of at any time before the trial".

De weg dus om te komen tot een onmiddellijke beslissing van de rechtsvraag is in den regel deze. Nadat het rechtspunt is gemoveerd in de conclusies, roept men de tegenpartij voor den master. Hij kan bevelen, dat het punt afzonderlijk en vóór den trial behandeld zal worden. In de King's Bench Division komt het rechtspunt dan voor een Divisional Court1) (Annual Practice ad Order XXV. rule 3).

') Divisional Court is de naam van hoven, die door twee of meer rechters van het High Court gevormd worden ter afdoening van verschillende appèllen.

Sluiten