Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klacht de gansche actie of verdediging, in deze rule betreft de zaak in den regel bepaalde onderdeelen eener conclusie. Ook kan de rechter hier niet terstond eindvonnis vellen. Daarentegen heeft hij nu de bevoegdheid amendement eener conclusie toe te staan. Wat de gronden voor de toepassing dezer rule betreft, in de eerste plaats veroordeelt zij alles, wat „unnecessery" of „scandelous" is. Belangrijker nog acht ik haar, waar zij een middel verleent om af te rekenen met alle beweringen, die de strekking hebben een billijke en rechtvaardige hoofdbehandeling („the fair trial ) van de vordering te benadeelen, te bemoeielijken of te vertragen.

In deze rule ligt voor een goed deel de sanctie der bepalingen, die kortheid in pleading en een duidelijke beantwoording van de posita der tegenpartij voorschrijven. Ken regel in den hier aangegeven zin, die dus aan een partij de gelegenheid verschaft beweringen van de tegenpartij te doen schrappen zonder meer, dan wel te doen verbeteren, is ook hierom van zoo groot belang, omdat zij de partij, die zich daarop met vrucht beroept, ontslaat van de verplichting om zich voor te bereiden op de behandeling van die punten, waaromtrent zij in onzekerheid verkeerde.

Dr. Blake Odgers wijst er echter terecht op, dat het verstandiger kan zijn de conclusie der tegenpartij te laten, zooals zij daar ligt. Het is dikwijls geen daad van politiek beleid de fouten van zijn tegenpartij te helpen elimineeren. Opmerkelijk in de gevallen van Order XIX. rule 27 is alweer de bevoegdheid, aan den rechter verleend, amendement toe te staan. Steeds wordt hem de gelegenheid geschonken, wat slechts fouten

Sluiten