Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te scheiden is van de restl). Bij ons te lande is wettelijk alleen voorzien de zuivere non-appereance van gedaagde : zijn niet verschijnen op den eerstbepaalden rechtsdag (artt. 76, 137/138 Rv.). De praktijk is verder in dien zin, dat, waar gedaagde geen conclusie van antwoord neemt, die van eisch aangenomen wordt, zooals zij daar ligt, zonder bewijs s).

Het voorgaande betreffende default is slechts wet, waar het geldt de niet-overgifte van de conclusie van eisch of van antwoord, want het nietoverleveren van een volgende pleading heeft alleen tengevolge, dat de conclusies worden gesloten geacht bij beëindiging van den termijn toegestaan voor de overgifte van bedoelde conclusie, en dat de beweringen, gesteld in de laatste pleading, beschouwd worden als ontkend in al haar onderdeelen, met het gewone gevolg, daaraan verbonden1). Deze regel is over-billijk. Het niet-overleveren van een conclusie na de beide eerste is nog heel iets anders dan het prijsgeven van zijn rechten. Het is bovendien een praktische en goedkoope wijze van sluiten der dingtalen. De rule geeft de gezondste uitlegging aan het stilzwijgen van hem, die aan het woord zou komen. Waar spreken plicht ware geweest, kan de tegenpartij nog altijd in toe-

') Order XXVII. rule 13. It the plaintiff does not deliver a reply or any party does not deliver any subsequent pleading, within the period allowed for that purpose, the pleadings shall be deemed to be closed at the expiration of the period, and all the material statements of fact in the pleading last delivered shall be deemed to have been denied and put in issue.

') Vgl. hetgeen ik boven zei omtrent onmiddellijk vonnis op bekentenis.

*) Vgl. Gesch. der Wet Hartogh. uitg. Belinfante. I. blz. 91.

Sluiten