Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze wet kent slechts vaststelling van den termijn voor iedere conclusie door den rechter. In de praktijk is deze in den regel veertien dagen. Waar wij bedenken, dat ons proces steeds minstens vier conclusies kent, lijkt mij dit tijdsverloop wel wat lang. Bovendien wordt vaak uitstel toegestaan. Toch acht ik de bevoegdheid den rechter verleend, den termijn zelf te bepalen, juist gezien1).

Wat betreft de overgifte zelve, deze kan m. i. best, zooals in Engeland geschiedt buiten rechten plaats hebben2), zelfs zonder de hulp vaneendoorden staat aangewezen persoon, (deurwaarder of hoe men hem verder gelieft te noemen). Geen verschijning dus voor iedere conclusie vóór den rechter! Geen overhandiging van de conclusie ter terechtzitting 1 Geen dadelijke nederlegging van afschrift ter griffie 1

Stellen de Engelsche practici zich met twee,

•) De Engelsche praktijk ten deze nader willende kennen, schreef ik aan den heer Indermaur, solicitor te Londen en gezaghebbend jurist. Ik ontving het volgende antwoord :

,1 do not think the times limited by the rules (for the delivery of the pleadings) are unduly short. They have been in several respect lessened ot late years. However, one rarely finds things done within the times limited (!). The practice is for the party's solicitor to apply to the solicitor on the other side for consent to extend the time. If this is not acceded to, then application is made to the Master, who uses his discretion. As a rule, one extension is always given, and very often more, but when it comes to a second or subsequent application the party who requires it is sometimes made to pay the costs of the extension".

*) Of wil men overgifte van de dingtalen vóór den rechter behouden om te voorkomen, dat collegialiteit en begrijpelijke ter-harte-neming van den regel „Heden ik, morgen gij» vertraging van het geding met zich brengt!

Sluiten