Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechtsgeleerden raadsman , gedaan met het oog op een aanhangig of voorzien proces l);

3. dat het antwoord ondervraagdes bewijsmateriaal zou blootleggen ;

4. (een grond welke alleen voor documenten geldt) dat het noemen of het overleggen van het document nadeelig zou zijn voor het publiek belang.

De aanvoering van ieder der drie eerste privileges heeft plaats door middel van een verklaring onder eede in het antwoord op de interrogatories. Dit middel is genoegzaam („conclusive"), „unless, zegt de Annual Practice, the court is reasonably or clearly satisfied or reasonably certain from particular sources that this assertion is untrue or cannot be accepted".

Alvorens van dit onderwerp af te stappen, wil ik overgaan tot een nadere beschouwing van het derde privilege, omdat het een eigenaardigen kijk geeft op de Engelsche opvatting in zake de voorbereiding van den trial. Ik zal mij daarbij bepalen tot het privilege, voorzoover het betreft de interrogatories. Een partij dan kan niet verplicht worden haar bewijsmateriaal te onthullen. Als reden wordt hiervoor opgegeven, dat anders de tegenpartij in staat zou zijn, met de getuigen te gaan knoeien, tegenbewijs te fabriceeren en zóó het

i) Waar verder ondervraagdes kennis van de zaak geheel berust op mededeelingen, die bevoorrecht zijn op grond van deze uitzondering, is de daarop gegronde wetenschap van den ondervraagde evenzeer gevrijwaard tegen discovery. Zie Annual Practice ad Order XXXI. rule 1. De grond van het privilege onder 2. is helder. Zie de redenen, in uitlatingen van Engelsche rechters, by Bray. Principles. blz. 350/351. Vgl. verder, voor wat betreft de uitwerking derzelfde gedachte om documenten tegen openlegging te vrijwaren, Blake Odgers. blz. 263.

Sluiten