Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woorden van interrogatories wordt naar zijn beschouwingen een bepaalde kunst, bij welker toepassing partijen de meeste voorzichtigheid moeten betrachten en het grootste beleid aanwenden. De afkeer van het instituut schijnt intusschen ginds te lande niet algemeen. In gunstigen zin laat Blake Odgers er zich over uit. Zelfs Harris geeft toe, dat er omstandigheden mogelijk zijn, waarin het resultaat ons zal kunnen dienen3). Aan den anderen kant wijst hij op de groote kans, die een minder handig vrager loopt veel meer zichzelf eronder te werken dan de tegenpartij te benadeelen. Hij geeft dan de tegenpartij de leugens als het ware in den mond. De algemeene indruk, die 's heeren Harris betoog achterlaat, is, dat het stellen en beantwoorden van intetrogatories een voor beide partijen doornig werk is. Sterk treedt ook op den voorgrond de hulp, die partijen hebben aan haar raadslieden.

Wij hebben gezien, dat zoowel mondelinge als schriftelijke beantwoording ernstige gebreken meebrengt. In welken vorm het ook zij ontwikkeld, ik geloof, dat

*) De heer Indermaur schreef mij: „I think Interrogatories are useful to a certain degree, but are undoubtedly liable to abuse. I do r.ot think they tend to reduce costs, but quite the contrary. In certain cases, however, they undoubtedly give the party an advantage in getting information that ;he, otherwise would not

have Resticted as they are, I think they are useful and I

think this is the general opinion". Meer voor interrogatories schijnt te voelen de heer Jones, eveneens solicitor te Londen: „In practice the system of administering interrogatories in this country is attended with considerable advantage to the plaintiff

or defendant whichever] adminsters them I cannot say that

interrogatories are absolutely necessary in any case, but, no doubt, they are very useful and tend to shorten the hearing and reduce the costs".

Sluiten