Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

give something in earnest to bind the contract, or in part paymcnt, or utiless some note or memorandum in writing be made and signed by the party to be charged or his agent in that behalf".

Ik geef toe, dat hier een gewichtig brok arbeid aan de taak van getuigen is ontnomen. Maar toch neemt de uitzondering verstandige grenzen in acht. In den regel zullen toch wel van dgl. koopen schriftelijke blijken zijn. Ook bewerkt de opsomming van verschillende omstandigheden, waarin geen schriftelijk bewijs wordt vereischt, dat men allicht tot den hoofdregel terugkeert. Al lijkt mij iedere beperking van de geldigheid van den hoofdregel bedenkelijk, deze bepaling steekt nog gunstig af bij ons zoo algemeen luidend, thans gelukkig vervallend art. 1933 B. W.

Dit artikel luidt, herhaal ik, te algemeen, en heeft juist in dien zin al heel wat onheil gesticht. Bovendien, niet alleen het ontstaan der overeenkomst is hier onderworpen aan den eisch der schriftelijkheid, maar ook iedere ontheffing van schuld. Onder dit laatste zal o.a. vallen wijziging der oorspronkelijke verbintenis, kwijtschelding, betaling. Het Nederlandsche recht gaat hier verder dan het Engelsche, dat wel in bepaalde gevallen schrift eischt, maar daarmee niet het bewijs der betaling en andere feiten, buiten de oorspronkelijke overeenkomst staande, aan banden legt.

Een andere vraag is echter: mag het wettelijk geeischte document mondeling ongedaan worden gemaakt. Taylor spreekt van „the oral dissolution of a statutory instrument". Hij meent, dat hier geen algemeene regel

Sluiten