Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

Trial.

Tenzij de eischer geen lust heeft de actie voort te zetten, is hij verplicht, bij of na zijn repliek, of, waar deze achterwege blijft, binnen vier dagen na het antwoord „notice of trial" aan de tegenpartij te geven. Wat betreft bij of na de repliek, dit zelfs wanneer deze niet de pleadings sluit. De notice of trial is een oproeping om op een bepaalden dag te verschijnen, althans op den dag, dat het geding in openbare behandeling kost. De termijn van 10 dagen als zoodanig, welke steeds in acht moet worden genomen, is zuiver theoretisch, tenminste in Londen en Middlesex. Voor de zgn. „assizes" werkt de notice als een oproeping om te verschijnen op den eersten dag van de assizes1). Zij wordt door hem, van wien zij uitgaat, bezorgd aan het adres'van

') Voor London en Middlesex is, de vacanties daargelaten, het gansche jaar door, gelegenheid tot het houden van trials. In andere graafschappen heeft de trial plaats op de „assizes", d. w. z. wanneer een rechter uit Londen is gekomen om de daar hangende zaken af te doen. Daar de trial-lijsten voor London en Middlesex ook zeer lang zijn, en men daar dus evenzeer in den regel twee maanden wachten moet, is het soms verkieselijker de zaak op circuit te laten afdoen.

Sluiten