Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de tegenpartij, binnen bepaalde uren. Wie het stuk in ontvangst neemt, komt er niet op aan. Ook toezending in een vooruitbetaalde geregistreerde enveloppe is voldoende. De wet is hier dus heel wat milder dan bij de beteekening van de dagvaarding. Volkomen terecht, want in den regel heeft het proces plaats door middel van procureurs. Genoegzame nauwgezetheid wordt bij dezen verondersteld. Steeds persoonlijke beteekening te eischen zou een ondragelijke last worden. Zoodra de gedaagde verschenen is, moet dus beteekening op eenvoudiger wijze mogelijk zijn1).

Indien eischer niet binnen zes weken na het sluiten van de pleadings of binnen zoodanigen tijd als eventueel het hof of een rechter (in den regel dus een master) heeft toegestaan, notice of trial heeft gegeven, kan de gedaagde, voordat eischer alsnog deze beteekening heeft uitgebracht, dit zelf doen, maar hij kan ook vorderen „dismission of the action for want of prosccution". Ook hier echter is de rechter vrij, die beslissing te nemen, welke hij de meest vvenschelijke acht 3).

') Order LXVII. rule 2. All writs, notices, pleadings, orders, summonses, warrants, and other documents, proceedings, and written communications in respect of which personal service is not requisite shall be sufficiently served, if left within the prescribed hours, at the address for service of the person to be served as designed by Orders IV and XII, with any person resident at or belonging to such place.

') Order XXXVI. rule 12. If the plaintiff does not within six weeks after the time when he first becomes entitled to give notice of trial under the last preceeding rule, or within such extended time as the Court or a Judge may allow, give notice of trial, the defendant may, before notice of trial given by the plaintiff, give notice of trial, or may apply to the Court or to a Judge to dismiss the action for want of prosecution; and on the hearing of such an application, the Court or a Judge may order the action to be dismissed accordingly, or may make such other order and on such terms, as to the Court or a Judge may seem just.

Sluiten