Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

such time and to such place, and upon such terms as he shall think fit". (Zie de noten tot deze rule in de Annual Practice).

3. De trial heeft in het openbaar plaats. Niet alleen dus de pleidooien en het vonnis, maar ook de getuigenverhoorcn gaan niet achter slot en grendel, neen, dikwijls ziet men zelfs een belangstellend publiek. Tot bijwoning van de zaken, die behandeld worden, is in alle zalen een flinke tribune beschikbaar gesteld. Op deze wijze komt ten volle tot zijn recht dit groote principe, waaraan een gezonde rechtspraak hulde moet bewijzen. De compacte, openbare behandeling heeft ook dit voordeel, dat de behandelde processen aan alle juristen, ouden jong, nuttige en praktische lessen kunnen geven. Wel is echter de vraag, of het beginsel der openbaarheid in Engeland niet te ver gedreven wordt en vele zaken van teederen aard niet beter met gesloten deuren behandeld werden.

Gaan wij thans over tot de behandeling van den trial zelf. Het eerste bedrijf is de opstelling van de zaak, de ontvouwing van de juiste toedracht der feiten, waarop de vordering of de verdediging steunt. Een van beiden, want het eerste woord is niet steeds aan eischer. Wij maken hier voor het eerst kennis met „the right to begin" (Zie speciaal Blake Odgcrs blz. 299/300 en Chitty's Archbold's Practice blz. 627 c.v.). Welke partij zal het eerst rechter (en jury) mogen toespreken? Dit is een zeer belangrijke vraag, want het recht op het eerste woord brengt in den regel dat op het laatste mee. En niet alleen dit, maar de eerste lezing van de zaak is ook zeer geschikt den geest van rechter en jury eenzijdig te stemmen. Van

Sluiten