Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het kan zijn, dat deze regen in zonneschijn verandert, de tegenpartij velt met haar eigen wapen. Het geheele getuigenis kan voor hem, die het deed geven, na afloop der cross-examination, waardeloos zijn geworden. Begrijpelijkerwijze gaat de examination in chief op minder voordeelige bizonderheden niet in. Niets kan ook nadeeliger zijn dan een babbelzuchtig getuige. Zij moeten aan het lijntje loopen, want één spontaan woord kan alles bederven.

Neem de zaak Hill and others v. the Managers of the Metropolitan Asylum District (47 Law Times. 29 en 40 Law Times Reports. 491), waar de actie ingesteld was op grond van de „nuisance" l), die het hospitaal van gedaagden veroorzaakte, en waarbij een injunction met schadevergoeding gevraagd werd. Uit de verhooren bleek, dat de vrouw van een der eischers de pokken gekregen had, kort nadat de onaangename uitwasemingen van het hospitaal waren waargenomen. Maar bovendien kwam aan het licht, dat de vrouw vermoedelijk de ziekte aan zichzelf te wijten had gehad door een leege ambulance voor poklijders van binnen te gaan bekijken. 't Zou me niets verwonderen, zoo dit belangrijke

') Indermaur. Principles blz. 333. „A nuisance may be defined as sonie act which unlawfully and unwarrantably injures or prejudices the rights of another person ; thus, the carrying on an offensive or noisy trade; the excessive ringing of a peal of bells, the improper emission of smoke from a chimney, and suffering drains to get into an offensive state, and many other acts, have been held to be a nuisance".

De nuisance beantwoordt gedeeltelijk aan onze schending van eigendomsrecht, gedeeltelijk doet het denken aan het,veroorzaken van last en hinder, waartegen onze Hinderwet waakt.

Ook waar A. een huis zoo dicht bij dat van B. bouwt, dat het „ancient lights and windows" opheft of onbruikbaar maakt, spreken de Engelsche juristen van een „nuisance".

Sluiten