Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De volle consequentie van de gelijkstelling is gehuldigd in 't Engelsche recht: het noemt deskundigen: deskundige getuigen (expert witnesses), en als zoodanig bezitten zij eenige voorrechten, welke gewone getuigen missen. Het kent niet het onderscheid in den Hollandschen zin. Niet zoozeer de persoon is deskundig als wel zijn verklaring. Inzooverre is de expert witness nog het best te vergelijken met onzen getuige-deskundige in strafzaken1).

Het Engelsche principe dus luidt: Iedere verklaring, ook een deskundige is in den mond van een getuige toelaatbaar, mits voldoende aan dit vereischte: zij moet in overeenstemming zijn met de ontwikkeling van den getuige2).

De Engelsche deskundige wordt dus gewoon als ieder ander getuige door een der partijen op den trial voorgebracht. Het verhoor van den deskundige heeft op de gewone wijze plaats: examination-in-chief, crossexamination, re-examination.

Het aantal der op te roepen deskundigen staat aan partijen. Op één punt vooral heeft de deskundige een streepje voor bij den gewonen getuige. Hij is nog vrijer dan deze in het raadplegen van papieren, nl. wetenschappelijke bronnen en aanteekeningen, om zijn geheugen te hulp te komen en de beste meening aangaande het punt in kwestie uiteen te zetten-

') Echter kunnen de verklaringen van deskundigen krachtens art. 402 Sv. alleen tot inlichting der rechters strekken.

') Wel vindt Phipson, dat de Engelsche rechter te spoedig iemand als deskundige toelaat (blz. 343 „The competency of the expert is a preliminary question for the judge, and is one uppon which, in practice, considerable laxity prevails". Zie verder t. a. p.).

Sluiten