Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen het onheil plaats greep was de „Neritea" ongeladen. Er waren nog geen machines aan boord, zelfs geen schroef. Ook had men verzuimt het schip voldoende te ballasten. Ten gevolge van dit alles was de diepgang ervan te gering, welke omstandigheid het alweer meer aan den wind blootstelde. Aan dezelfde oorzaak viel toe te schrijven, dat een te geringe roer-oppervlakte ondergedompeld was, hetgeen evenzeer de bestuurbaarheid van het schip verminderde. Zoo waren er allerlei factoren van onzeewaardigheid. Ook scheen de „Warrior" van te gering vermogen voor het andere schip en was daardoor niet in staat aan de „Neritea" de voor goede stuurbaarheid vereischte snelheid te geven. Toen dan ook op zekeren dag de „Warrior" een bocht maakte, behield de „Neritea" haar oude koers en liep op de rotsen. De lezers zien wel, hier was een dankbaar veld voor deskundige verklaringen.

In deze zaak nu traden tal van personen uit de bemanning van beide schepen, loodsen, scheepsbouwers en menschen, die verstand hadden van sleepbooten, als getuigen op. Hunne verklaringen hadden alle min of meer een deskundige tint. Ieder legde een getuigenis af, waartoe hij door zijn beroep en bizondere ontwikkeling in staat was.

Gelooft men nu, dat benoeming van deskundigen door den rechter hier wenschelijker geweest ware ? 't Antwoord, hoop ik, is beslist ontkennend. De omvang der inlichtingen, die de rechter volgens de Engelsche methode verkrijgt, is veel aanzienlijker dan een schriftelijk rapport in staat is te geven. Ook zou dit laatste den rechter het voornaamste werk uit handen genomen hebben.

Sluiten