Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De cross-examination wordt hier gevaarlijk voor den cross-cxaminer. Hij kan zijn wapen richten tegen zichzelf, spoediger nog dan bij het kruisverhoor van gewone getuigen. Verstaat de cross-examiner zijn kunst slecht, dan valt hier nog eerder terugkeer van het verhaal in chief, maar nu omvangrijker en duidelijker dan straks, te duchten. In dit opzicht is het dus beter eigen deskundigen te instrueeren en op te roepen ter slotbehandeling.

Er zijn echter wel eenige punten, waarop misschien de gecross-examineerde deskundige trefbaar is. In de eerste plaats kan hij verdacht worden van belang bij de zaak. Dit moet dan in de cross-examination handig en duidelijk naar voren gebracht worden. Denken wij hier slechts aan de Londensche Omnibusmaatschappijen, welke gewoon schijnen te zijn de slachtoffers van ongelukken terstond te laten onderzoeken door eigen, vaste doctoren. Natuurlijkerwijs bestaat bij deze heeren de neiging den omvang van het lichamelijke letsel als zoo onbeduidend mogelijk voor te stellen.

Zoo kan de cross-examiner ook doen uitkomen, dat de deskundige vroeger een andere meening aangaande het punt in kweste heeft geuit5) s).

specialty, unless the importance has warranted so close a study by the counsel of the particular subject under discussion as to justify the experiment; and then only when the lawyer'sresearch of the medical authorities, which he should have with him in court, convinces him that he can expose the doctor's erroneous conclusions, not only to hiinself, but to a jury who will not readily comprehend the abstract theories of physiology upon which even the medical ptofession itfelf is divided". (bli. 82/83).

') Phipson bh. 845. The fact that the expert was not in a fit state of mind or heaith to form a proper opinion, or is interested, or corrupt, or has expressed a different opinion on other times may be elicited in cross-examination, or, if denied, independently proved.

*) Zeer weinig schijnt Harris voor deskundigen te voelen, te oor-

Sluiten