Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem een schriftelijk rapport wordt uitgebracht. Echter, dit geval is hoogc uitzondering. Op een rechtsbepaling schijnt deze macht niet te berusten. Het heeft meer van een vrijheid, die de rechter zich van tijd tot tijd aanmatigt1) •)s). Ik kan ook zeer wel begrijpen, dat dc rechter somtijds behoefte aan voorlichting voelt, buiten partijen om. Zoo heeft hij wel, waar hij öf een massa tegenstrijdig bewijsmateriaal te hooren had gekregen, óf dat voorzag, zelfstandig een deskundige aangewezen.

Ook kan het zijn, dat een partij voor den trial, redelijkerwijze, niet in de gelegenheid was, zich des-

') Phipson (blz. 389) erkent deze bevoegdheid: „lt must be remembered that, in addition to the scientific evidencc adduced by the partics, the cotirt may always, for its own guidance and inforniation (in cases other than criminal proceedings by the crown), order independant reports to be made, or experiments to be tried, by experts of its own selection, and may act on such reports".

') Best (blz. 431) echter schijnt aan deze macht van den rechter te twijfelen: „In France experts are officially delegated by the court to inquire into facts and report «pon them . . . But our law in its desire to vindicate the unquestionably sound principal that judicial and inquisitorial lunctions ought to be kept distinct, appears not to have armed the courts with sufficiënt powers to compel the production ofevidence. For although the power of the court to procure evidence of experts has been greatly enlarged by recent enactments, still it would seem that those ensctments do not authorise the exercise of that power ex officio, but only on the application of a party to the action''. In een noot worden eenige uitzonderingen geciteerd.

•') De exceptioneele gevallen zijn in de „reports" te tellen. Met name noem ik :

Case v. Midi. Railw. Co. 27 Heav. 217.

Badische Anilin und Sodafabrik v. Levinstein. 24 C. D. 156.

Enderwick v. Aldcn. 88. L. T. Jo. 12.

Weed v. Ward. 40 C. D. 555.

Kennard v. Ashman. 10. T. L. R. 213.

Dickenson v. The Grand Juuction Canal. Co. 15 Beaven. 260

Mellin v. Menico. 3. C. P. D. 142.

Sluiten