Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een stadium van voorbereiding wenschelijk, zoo niet noodzakelijk, de klemtoon valt nog steeds op de mondelinge behandeling, en wel in-een-stuk. Waar Engeland deze principes met succes toepast, is het m. i. voor op dit punt minder bevoorrechte landen plicht, het Engelsche stelsel in ernstige overweging te nemen. Want de Engelsche trial brengt door zijn snelheid, door zijn vereeniging van de voor de beslissing van het geschil noodzakelijke factoren de zuiverste rechtspraak te weeg en blinkt uit boven andere systemen, wat besparing van tijd en van kosten betreft Dat het stelsel in ons land zeer wel te verwezenlijken zou zijn, blijkt uit de goede werking ervan in Engeland. Bovendien kennen ons straf- en administratief-proces in wezen geen andere wijze van behandeling.

Om thans over te gaan tot detailpunten, wat betreft het nut en de beteekenis van de conclusies, daarover wijdde ik in den breede uit in het Tweede Hoofdstuk. Dat deze zouden moeten vervallen, wordt door mij geenszins wenschelijk geacht. Wanneer ik de mondelinge behandeling op den voorgrond stel, dan beoog ik daarmee niet tevens, dat de conclusies alle beteekenis moeten verliezen. Op de voorafgaande stukken moeten partijen kunnen bouwen, want daaraan knoopt zich de voorbereiding van de hoofd-behandeling vast; amendement moet op grond van deze overweging niet al te spoedig worden toegestaan.

Ik wees er reeds meermalen op, dat het Engelsche proces geen bewijs-interlocutoir kent, een belangrijk punt van verschil met het Nederlandsche. In het laatstgenoemde wordt als het ware onder al het voorafgaande

Sluiten